Справочник

Календар

 • Осигурителен календар >>Изтегли документа
 • Данъчен календар за 2010г. >>Изтегли документа
 • Осигурителен календар за 2010г. >>Изтегли документа
 • Сметки, параграфи, кодове

 • Таблица за осигурителни вноски >>Изтегли документа
 • Сметки на НАП >>Изтегли документа
 • Кодове за вид плащане >>Изтегли документа
 • Параграфи на НОИ >>Изтегли документа
 • Формуляри по ЗДДС

 • Справка за извършеното приспадане на ддс >>Изтегли документа
 • Протокол по чл.117 >>Изтегли документа
 • Заявление за дерегистрация по ЗДДС >>Изтегли документа
 • Опис на наличните активи при регистрация по ЗДДС >>Изтегли документа
 • Справка за облагаемия оборот >>Изтегли документа
 • Заявления за регистрация по ЗДДС >>Изтегли документа