За нас

Нета Консулт ЕООД е счетоводно предприятие, основано през март 2006 година и специализирано във финансово – счетоводно обслужване и данъчни, търговски и финансови консултации на фирми, развиващи дейност в различни сфери на бизнеса.
Основен предмет на дейност:

  • Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството
  • Независим Финансов Одит на финансови отчети на предприятия
  • Правни, данъчни, счетоводни и финансови консултации. Данъчна защита.

Нета Консулт ЕООД предлага комплексно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, консултации по търговско право, данъчно право, данъчна защита, финансов анализ, независим финансов одит, годишно приключване, изготвяне на прогнозни финансови отчети и обосновка за тях, необходими за различни кредитни институции и за вътрешно-фирмена информация.
В процеса на работа високо квалифицираните служители в кантората следват политика на индивидуално отношение към всеки клиент – регистриране, осчетоводяване, анализ на предоставените документи и консултиране за постигане на по-ефективни бизнес решения.
Водещи принципи са:

  • Фокус върху клиента;
  • Коректност и конфиденциалност;
  • Поддържане на високо ниво на счетоводна компетентност, адекватно на динамично променящата се нормативна база.

Нета Консулт ЕООД може да бъде и вашия бизнес партньор!
Сплотения екип на кантората ще ви предложи пълен набор от висококачествени счетоводни услуги, основани на прецизното прилагане на нормативните актове и НСФОМСП или международните счетоводни стандарти.

Управител и основател на дружеството е Галя Гроздева – дипломиран експерт счетоводител със силно развито чувство за професионална етика и постоянно усъвършенстване нивото на финансово-правна компетентност.
Галя Гроздева е дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор, с диплома № 696 от 27.12.2010 година, Юрист, Магистър по администрация и управление, специалност „Бизнес управление и европейски пазарни отношения”; Магистър по финанси, специалност „Финанси. Финанси на предприятието”.

Екипът на Нета Консулт ЕООД се стреми към постигане на дългосрочни бизнес отношения, основани на лоялност и висок професионализъм с оглед допринасяне за ефективни решения на своите клиенти!