За нас

Нета Консулт ЕООД е счетоводно предприятие, основано през март 2006 година и специализирано във финансово – счетоводно обслужване и данъчни, търговски и финансови консултации на фирми, развиващи дейност в различни сфери на бизнеса.
Основен предмет на дейност:

Полезно

Р азвитието на търговията и стоково-паричните отношения през вековете, налагат потребност от водене на сметките по търговски начин. Това изисква познаване същността на метода на двойното счетоводно записване. Пръв го описва през 1494 г. Лука Пачиоли.

Последни новини